12 Ocak 2011 Çarşamba

Beden Kütle İndeksi
Şişman mısınız, zayıf mı?


Beden kütle indeksi* veya alışılmış
kısaltmasıyla "BKİ" (Body Mass Index: BMI) tıbbın üzerinde anlaştığı
ve en yaygın kullandığı vücud ağırlığı değerlendirme ölçüsüdür.
BKİ, vücud ağırlığının, boyun
karesine bölünmesiyle bulunur;
18,5'in altındaysa insan zayıf,
18,5- 25 arasında normal,
25- 30 arasında kilolu,
30'un üstünde şişman (obez) sayılmaktadır.

BKİ şişmanlığın objektif ve basit bir ölçüsüdür, fakat tek ölçüsü değildir. Bel kalınlığı, kalça çevresi
sağlık için bakılması gereken bir başka kriterdir. Vücudun kilosu kadar,
o kilonun ne kadarının yağ, ne kadarının kas olduğu da önemlidir

*BKİ, 2007 yılına kadar dilimize yanlış olarak "beden kitle indeksi" şeklinde çevrildi. 2007'den itibaren doğru olan "kütle" terimi kullanılıyor.